Featured
Posted in Uncategorized

Բլոգի մասին

Բարև ձեզ, այս բլոգը ձեզ կօգնի թռչել դեպի երկինք, սավառնել թռչունի նման:Ես համոզված եմ, որ այս բլոգում դուք կգտնեք ձեր թռիչքը և ձեր վայրեջքը:Թռիչքը երբեմն թվում է շատ երևակայական կամ անհնարին բան, բայց այս <<ԹՌԻՉՔ>> ամսագրում  դուք կհասկանաք, որ դա այդպես չէ: Հետևեք մեր թռիչքին և միացեք մեզ, Բաց թողեք ձեր մտքի թռիչքը ժապավենը:

Բլոգի հեղինակ՝ Անի Արղության

Advertisements
Posted in Uncategorized

Գիշեր…..

Գիշեր…..Թախիծ… Մենակություն….. Քո թախիծը այրում է ինձ, այն անձրևոտ քո սերը, որ պատել է ինձ….. Խենթացած գիժ եմ ես անձրևի ներքո, քո սիրո ներքո թռչվածն եմ ես, անձրև է, գիշեր….. Ես խենթ մի վտանգ, ես խենթ մի ռումբ, թռչված մի թռչուն, որ սլանում է քեզ հետ, մի գիժ, որ սիրում է քեզ և մեր սերը թռչվում է քո անձրևի քո գժության առվակում…..

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Իմ լուսատիտիկ…

Իմ  լուսատիտիկ…… Իմ լույսի ակունք, իմ արև կերտողն ես դու, իմ գիժ հոգին լուսավորողն ես դու… Իմ անձրևն ես դու, որ ինձ խորտակում ես քո սրտի սիրո մեջ, քո խենթության մեղեդու մեջ, որ ծաղկեցնում ես իմ անխելք միտքը, իմ լուսավոր նկարչի անվերջ խենթ գույները, որ թղթի վրա փռված են, կարծես դու ես հյուսել….. Իմ արևից մարած ժպիտը դու ես վերցրել, ջերմացրել, հեռացել….. Դու ես քո լույսով իմ անդունդում մնացած, քարացած սիրտը ջերմացրել, տաքացրել և քո սիրով այրել…..

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Սլացքի մեջ…

Սլացքի մեջ եմ ես……. Սլանում եմ ես, սլանում է իմ միտքը, իմ թռիչքը…..Իմ խենթությունը, իմ գժությունը…..Թուշիկներս այրվում են, վառվում, կրակի մեջ սլանում են….. Խենթ իմ սիրտը ուզում է այրվել, վազել, ծաղկել, սիրել, զգալ…..Ուզում եմ գժություն անել, ուզում եմ սլանալ, վազել` կարծես այրված անխելք….. Արևին ուզում եմ գրկել, վառվել և գիժ մնալ…..

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Քո աղմկոտ լռությունը…

Քո աղմկոտ լռությունը……. Այն լռությունը, որ տենչում է ինձ, այն մշուշոտ խավարը, որտեղ խորտակվում եմ ես….. Այն լռությունը, որ  ինձ մոխիր է դարձնում, քո կրակից այրված, մարած մոխիրն եմ ես, որ քեզ տեսնելուց այրվում է, որ քո երազները վառում եմ իմ խենթացած, աղմկոտ սրտում…….Իմ աչքերում այրված զեփյուռն ես դու, այն քամին, որ գժի պես  գալիս մեզ տանում, հեռանում է………..

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Ես մոլորված եմ…

Ես մոլորված եմ….. Մոլորված, խճճված քո մեջ……. Ես անհայտ եմ քեզ, անհայտ է մեր սերը, մեր աշխարհը, մեր կյանքը……. Քո աչքերում ես խենթ գիժ եմ, քո մոռացած տիեզերքում ես քո արևն եմ, լույսը, քո գիժը….. Նորից ու նորից խենթանում եմ ես, նորից ու նորից սիրում եմ քեզ, ծաղկում է իմ թռիչքը, բացվում, ինչպես քո հայացքը, այրվում, գժի պես մոռանում, հեռանում, բայց սիրում քեզ, հավերժ………….

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Հոգուս երազում…

Հոգուս երազում…… Իմ երազում, իմ հեքիաթի անդունդում, այն լուռ անդունդում, որ թռիչքս հանգցրել է, մարել…..Չկա էլ ոչինչ, ես էլ լույս չեմ, ես էլ խենթ չեմ, ես էլ գիժ չեմ, էլ քո անխելքը չեմ, էլ քո պոետը չեմ, ես դատարկության զոհ եմ արդեն, քո լռության հուրն եմ արդեն, քո կրակում վառված, այրված, մոխրացածն եմ ես…..

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Քո արևից…

Քո արևից…Քո նուրբ աչքերից, քո հայացքի լույսից ես խենթ եմ դարձել…Գիժ եմ դարձել, մի անխելք, որ սիրում է քեզ, որ քեզ տեսնում-խենթանում, այրվում քեզնից, քո սիրուց, քո կրակից, քո հրից….. Քո ժպիտը իմ կյանքն է, իմ սերը, իմ արևի շողը, որ ապրում եմ, որով շնչում եմ, որով աչքերիս փայլն է հյուսվում…..

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Չգիտեմ…

18043.jpg

Չգիտեմ…Չգիտեմ` ինչպես է հյուսվում իմ լուսավոր մտքի շողը… Չգիտեմ` ինչպես եմ տենչում քո արևոտ աչքերը հուր… Չգիտեմ` ինչպես է երգում խենթացած հոգին իմ գիժ… Չգիտեմ` ինչպես այրվեմ իմ արևոտ սրտից հավերժ….. Չգիտեմ՝ ինչպես կյանքս սփռեմ գույներով, սիրով, քեզնով․․․․ Ինչպես խավարիցս հոգիս հանեմ և սիրեմ․․․․Թռչեմ․․․Երգեմ․․․ Չգիտեմ՝ ինչպես նորից ու նորից խենթանամ կյանքով, ինչպես երազում թռչեմ քո հետ․․․․Ինչպես մնամ մոլորված մի անխելքը քո․․․․Ինչպես մարած իմ ժպիտը ես հետ բերեմ․․․․․

 

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Ես անտեսանելի եմ…

Ես անտեսանելի եմ….. քեզ հետ ես չկամ, չկա այն լույսը, որ ծածկում է ինձ, չկա այն արտացոլանքը, որ ժպիտն է քո….. Չկա այն շղարշը, որ քողարկում է մեզ, չկա….. Քո աչքերի մշուշը խավարում է արդեն… Քո խավարում խորտակվում եմ ես… Քո հայացքում էլ չկամ ես, քո երկնքում իմ թռիչքը թևաթափ է եղել, թռիչքս արդեն մարել է վաղուց…Քեզ հետ, առանց քեզ…

Posted in Թռիչք դեպի միտք, Uncategorized

Իմ անխելք…

Իմ անխելք….. Իմ գիժ, իմ խենթ իմ շող, որ այրում է ինձ……. Խճճվում եմ ես, խճճվում ես դու, բայց սիրում ես ինձ, սիրում եմ քեզ……. Մեր ուղին երազներս  կերտում է, մեր կյանքը քեզ ծածկում է, քողարկում, իմ ժպիտը դու ես արարում, խառը ներկում, ժպիտս լույսի կտոր ես դարձնում….. Հոգիս հալվում է կրակի ներքո, քո ներքո, քեզ հետ, քո մեջ….. Իմ անխելքն ես դու…..